Преди дни в Девня приключи успешно поредният етап от археологическите проучвания на сградата, в която през 2019 и 2020 година бяха открити късноантична подова мозайка и съкровище от 19 златни монети.

Кметът на Девня Свилен Шитов посети мястото на проучванията, заедно с директора на Музея на мозайките Иван Сутев.

"Разкопките отново се проведоха под ръководството на д-р Христо Кузов от РИМ-Варна, с участието на археолози от Варна и Велико Търново, и на екипа на музея в Девня. Задачата този път бе да се установи как сградата е стояла архитектурно в обкръжаващата я система. Разкрити бяха южната и западната й фасади, и част от улиците. Интересни са добре запазените глинени водопроводи, с които сградата се е снабдявала с питейна вода. Намерени бяха две амфори и повече от 300 бронзови монети. Любопитна находка е и раковина на около 1500 години от вида Cypraea Tigris. Тя е свидетелство за търговските връзки между Марцианопол и земите по източноафриканското крайбрежие на Индийския океан", разказва в профила си в социалните мрежи Свилен Шитов.

Всички материали ще бъдат дадени за реставрация и почистване. Предстои изготвяне и представяне на научната документация пред Министерството на културата. Откритите антични зидове ще бъдат укрепени.

"Община Девня съдейства логистично по време на целия процес на проучвания и ще продължи да подкрепя работата на учените и занапред. Разкриването на повече детайли от културно-историческото минало на града ни е от особена важност за развитието на нашата община като популярна туристическа дестинация", подчертава кметът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.