Община Девня

На днешния 28-ми април в Девня беше отбелязан Международният ден в памет на загиналите в трудови злополуки.

Кметът на общината Свилен Шитов, представители на администрацията, общински съветници и служители от "Девня Цимент" и "Агрополихим", за поредна година положиха цветя пред паметната плоча, която се намира пред сградата на Общината.

"Днес е хубаво да отчетем, че според статистиката на големите предприятия злополуките по време на работа са намалели. Вероятно това е вследствие и на производствените процеси, и на това, че се набляга на сигурността. За съжаление във всеки работен процес, под една или друга форма, е възможно да се случат инциденти. Но вярвам, че предприятията и фирмите на наша територия полагат достатъчно грижи за да подобряват условията и качеството на труд. Разчитам синдикатите също да следят за това условията да се подобряват", написа в профила си в социалните мрежи Свилен Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.