В Девня днес бе отбелязана 173-тата годишнина от рождението на един от най-великите българи - Христо Ботев. По този повод кметът на общината Свилен Шитов, заедно със зам.-кмета Донка Йорданова поднесоха цветя пред паметника на поета революционер в градския парк "Разсадника".

По този повод кметът подчерта, че в дни като днешния неизменно си припомняме за силата на един несломим дух, отдал изцяло живота си на най-висшите идеали - любовта към Отечеството и свободата. Затова днес е наш дълг да не спираме да възпитаваме у по-младите поколения почит и уважение към неговата светла и пламенна личност на великия поет и революционер.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.