Тодоровден по традиция ще бъде отбелязан в много градове в страната с пищни кушии. Началото на празника в Дългопол ще започне след 10 часа в събота, 23 март, на хиподрума в населеното място. Главен организатор е кметът на община Дългопол Георги Георгиев, съобщи БНР.

В подготовката на Тодоровден помагат още заместник-кметът на Дългопол Марияна Николаева, Петър Тинев – кмет на Старо Оряхово, ветеринарният лекар д-р Красимира Йорданова, Дончо Калчев, Недко Златев, Величко Петров, Йордан Йорданов и много спонсори.

По време на кушиите ще бъдат представени чистокръвна английска и чистокръвна арабска порода коне от цялата страна, разказаха Петър Тинев и Недко Златев. За доброто настроение на празника ще има певчески и танцови изпълнения.

Целият конен елит ще бъде събран в Дългопол, подчерта Петър Тинев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.