Чешкият президент Милош Земан е на път да загуби своите правомощия, след като Сенатската комисия по конституционните въпроси започна процедура по временното му отстраняване от длъжност по здравословни причини. За да стане това решение факт, трябва да се произнесат и двете камари на парламента.

Земан е в болница от десетина дни и на практика не може да изпълни своите правомощия за формирането на ново правителство след изборите на 9 октомври.
Според постъпила в Сената информация чешкият президент ще може да се върне на работа едва след няколко седмици, но и тази прогноза не е сигурна.

Според чешката конституция, президентът играе важна роля при оставката на сегашния кабинет и назначаването на ново правителство и докато той е в болница, тази процедура не може да бъде изпълнена.

И тъй като в Чехия не съществува длъжността вицепрезидент, временно пълномощията на държавния глава се разпределят между премиера и председателя на парламента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.