В Бяла ще се проведе третото издание на игрите от националната кампания БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ – БЯЛА ИГРАЕ!

Събитието се организира от СНЦ Асоциация Биомрежа, с финансовата и партньорска подкрепа на Община Бяла.

Дата на събитието: 1 юни /събота/

Час на провеждане: начало 10.30 часа

Място: гр. Бяла, Стадион Черноморец

Участници: Семейства с деца. Възрастни с деца.

Водещ: Биляна Стоева

Безплатно за всички участници!

„България играе“, в частност „Бяла играе” е програма, разработена от психолози и инструктори, която включва игри от спортен и ментален характер, както и уникални ретро адаптации. Целта на програмата е да сплоти българското семейство, неговите членове да действат като екип, както и да призове българите към активно движение и здравословен начин на живот.

Тъй като всеки участник е важен:

- На старта ще получи уникален номер за участие;

- Нашите аниматори ще са максимално активни в игрите заедно със семействата;

- Ще има съревнователни игри с водещия.

- Ще има томболи с награди.

Част от планираните игри:

- Лагерни колички

- Катапулти

- Семейно ски бягане

- Кокили

- Властелина на пръстена

- Вилхелм Тел

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.