От община Белослав съобщиха, че днес, 1 март, в града е открита първата по рода си площадка за свободно разхождане на домашни любимци.

Монтирани са съоръжения за игра и обучение на домашни любимци, произведени в дърводелска работилница, а материали са от премахнати по- рано дървета от градските улици и паркове.

Сред съоръженията има везна за преминаване, естакада за кучета, тунел, кучешки слалом, стъпала за катерене с различна височина и диаметър, както и специално кошче за кучешки екстременти.

На площадката има места за отдих на стопаните и декоративна растителност.

От общината припомнят, че при влизане и излизане:

- кучетата трябва да бъдат с каишка, а собствениците са длъжни да почистват отпадъците незабавно след тях.

- домашните любимци не трябва да бъдат оставяни без надзор, а агресивни животни не се допускат.

Предстои да се постави в зоната за домашни любимци, „кучемат“ – вендинг машина, която ще съчетава в себе си разделно събиране на боклук, и грижата за животните.

При изхвърляне на пластмасова бутилка, машината ще пуска еднократна доза храна за любимците.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.