Втори фолклорен и кулинарен празник ще се проведе в Белослав, съобщи БНР. Специални гости ще бъдат Ути Бъчваров и Валя Балканска. Празникът е днес в местност "Авренска поляна", а началото е точно в 9 часа с кулинарната програма.

В 10 часа започват и фолклорните изпълнения на групи и състави от Белослав и селата Страшимирово, Езерово и Разделна.

Ето и пълен списък на съставите:

От Белослав

Танцова школа „Младост“, с ръководители: Людмила Стоева – хореограф и Мирослав Михайлов – хореограф-режисьор

ТС ” Багри” при СУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Белослав

ЖНХ “Станка Митева” към НЧ „ Съзнание – 1926“ гр.Белослав

ФГ “Тракийка” към НЧ „ Съзнание – 1926“ гр.Белослав

ФГ “Нашенки” към НЧ „ Съзнание – 1926“ гр.Белослав

От с. Страшимирово

Детски танцов състав “Надиграй ме” към НЧ “Пробуда – 1930 г.” с. Страшимирово, община Белослав

Юношески танцов състав “Надиграй ме” към НЧ “Пробуда – 1930 г.” с. Страшимирово, община Белослав

Школа по народно пеене „Авлига“ към НЧ “Пробуда – 1930 г.” с. Страшимирово, община Белослав

От с. Езерово

Детска школа „Пеещи искрички“ към НЧ „Искра – 1936“ с. Езерово, община Белослав

МТС “Искра” към НЧ „Искра – 1936“ с. Езерово, община Белослав

Детски Танцов състав “Искра” към НЧ „Искра – 1936“ с. Езерово, община Белослав

ТШ “Балкански ритми ” към НЧ „Искра – 1936“ с. Езерово, община Белослав

ПГ “Незабравка” към НЧ „Искра – 1936“ с. Езерово, община Белослав

От с. Разделна

Детски танцов състав „Петрича“ към НЧ „ Добруджа – 1929“ с. Разделна, община Белослав.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.