Ресторантьорите няма да задължат персонала си да се ваксинира. Това заяви заместник-председателят на Сдружението на заведенията в България Марин Сотиров след среща във Варненската областна управа, свързана с проблемите на контрола на антиковид мерките, информира БНТ.

Двамата с областния управител Марио Смърков подчертаха, че диалогът е най-добрият вариант, при условие че мерките се спазват, а контролът е постоянен.

Във Варна вече работи обща комисия, в която участват РЗИ, Община Варна, МВР, Инспекцията по труда и Агенцията по храните. Тя ще прави поне по три проверки седмично. Досега са съставени две предупреждения на работещи в заведения и два акта на персонал в хранителен магазин заради липса на маски.

От сдружението на заведенията очакват в сряда да е обобщена анкетата сред собствениците на заведения какъв процент от работещите при тях са ваксинирани.

Според Марин Сотиров те няма да са повече от средното за страната и подчерта, че собствениците няма как да задължат персонала си да се ваксинира или да уволнят някого, ако откаже. Според него у нас не е приложима и идеята в заведенията да се допускат само ваксинирани клиенти – поради малкия процент ваксинирани, при това предимно от рисковите групи.

Областният управител гарантира, че при проверките първо ще се правят предупреждения, а след това ще се налагат глоби. Във Варна в момента протестите на работещите в заведенията са спрени, но от Сдружението отново обявиха позицията си против ново затваряне и други ограничителни мерки, като подчертаха, че ще реагират на национално ниво дори при въвеждането на регионални ограничения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.