В България имаме нужда от силни лидери и възраждане на държавността, каза днес във Варна вицепрезидентът Илияна Йотова. Според нея няма смисъл да се повтаря непрекъснато, че днес има дефицит на лидерството в национален и глобален мащаб, а по-важното е какво се прави за преодоляването на този проблем.

Според вицепрезидента лидерът в съвременния свят се нуждае от същите качества както и в античността - да е грамотен, с много дълбоки познания, да умее да води и да убеждава другите, така че обществото да припознава идеите му като свои, съобщава БТА.

Що се отнася за държавността, тя е много важен и тревожен проблем за България, каза още Йотова. Тя изрази надежда, че през следващите месеци и години не само ще възродим държавността, но тя ще бъде и достатъчно стабилна.

Вицепрезидентът допълни, че очаква силна предизборна кампания, която този път да бъде сблъсък на идеи какво трябва да прави България през следващите години. Нека хората да изберат най-добрите предложения, тези, които те самите разбират, посочи Йотова.

По думите й нейната лична мечта е след това страната ни да има стабилен кабинет, който да продължи работата на служебния кабинет и в края на годината цялото общество да знае как ще изглежда страната ни през 2030 година.

Във Варна днес вицепрезидентът се включи като лектор в Четвъртата лятна академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи /ВУТП/. Във форума участват студенти от 11 университета. Лекторите са от 5 държави, уточни ректорът на ВУТП проф. Миглена Темелкова.

Тя сподели, че участниците в академиите през годините са имали възможността да се реализират както в държавната администрация, така и в частния бизнес сектор. Позицията на Темелкова беше, че всяко обучение по лидерство е полезно, но е най-добре то да залегне още в училище.

За да бъде човек добър лидер е нужно преди всичко да има изключително добро образование, посочи посланикът на Германия у нас Кристоф Айххорн.

По думите му би било добре да е преминал и през някакво обучение в чужбина, да е почерпил от чуждия опит, повишавайки по този начин знанията и квалификацията си. От значение е добрият лидер да има международен, професионален и житейски опит, каза дипломатът. И уточни, че е много важна и ценностна система на водача, която трябва да е много солидна, за да може да печели доверието на хората.

В нашите, европейски демокрации политическата игра е отворена и лидерите се сменят, каза посланикът на Франция Флоранс Робин. Според нея най-трудното предизвикателство пред водачите е да печелят доверието на хората. Трябва солидарност, каза дипломатът и допълни, че в настоящият момент е от значение и предпазването на европейските народи от популизма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.