Шестгодишно момче е намерило зъб, принадлежащ на гигантския праисторически мегалодон. Възможно е находката да е на около 20 млн. години, съобщи Би Би Си.

Сами Шелтън се натъкнал на дългия 10 см. зъб на плажа на Боудси в Съфолк, докато търсел заедно с родителите си вкаменелости по брега.

Експертът, професор Бен Гарод, биолог от Университета на Източна Англия в Норич, е потвърдил, че зъбът принадлежи на мегалодон - най-голямата акула, съществувала някога.

Той посочва: „Зъби на това праисторическо чудовище не се намират често по крайбрежието на Обединеното кралство. Може би само по няколко екземпляра на година. Този е невероятен, в наистина добро състояние, докато обикновено са доста износени, когато бъдат открити.“

Изследвания на учени, са разкрили, че мегалодонът е можел да достигне 18 м. дължина и да тежи до 60 тона.

„За разлика от всичко останали, плуващи във водите по онова време, които са изглеждали като джуджета в сравнение с него, мегалодонът е бил специализиран в лова на китове, любимата му храна. Въпреки, че и тюлените са били част от менюто му“, казва проф. Гарод.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.