По-сурово наказание от Апелативния съд за подсъдим за лишаване от свобода на жена, причиняване на телесна повреда и притежание на наркотици

Варненският апелативен съд увеличи на 9 години лишаване от свобода наказанието на подсъдим за задържане на млада жена против волята й, причиняване на телесна повреда и за притежание на наркотици.

През ноември 2019 г. Добричкият окръжен съд е признал за виновен Мирослав Д. в извършването на три престъпления. Между март и юли 2018 г. при условията на продължавано престъпление той държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

В продължение на 20 денонощия противозаконно лишил 18-годишната тогава Виктория Г. от свобода, по начин, мъчителен и опасен за здравето й. Причинил й средна телесна повреда. Първата инстанция му наложила наказание 6 години и 8 месеца, което увеличила с 2 години.

Проверката на въззивния съд беше инициирана с протест на прокуратурата с искане за увеличаване на наказанието и с жалба от защитата, която от своя страна настоя за намаляването му.

Подсъдимият вземал наркотици и с поведението си предизвикал множество жалби от съседи. При претърсвания в дома му били намерени марихуана, амфетамин и везни. Полицията го задържала на улицата с марихуана, а Мирослав оказал силна съпротива.

В началото на юли 2018 г. след посещение в дома му, мъжът задържал Виктория против волята й. Биел я, давал й наркотични вещества, лишавал я от храна и вода, използвал я като сексуален обект. 20 дни по-късно полицейски служители открили момичето в апартамента в безпомощно състояние.

Според експертизата на психолози и психиатри, заплахите и агресията довели до защитно поведение, което изключвало противодействие. Приемът на упойващи вещества способствал пострадалата да остане в подчинение и зависимост.

В съдебно заседание защитата на Мирослав обясни, че младата жена доброволно е пребивавала в жилището, по свое желание приемала наркотици и не се възползвала от възможностите да го напусне.

Мотивирайки решението си, апелативният съд изразява становище, че присъденото наказание - лишаване от свобода за срок от 6 години и 8 месеца - не би постигнало целта на закона – поправяне и превъзпитание. Затова втората инстанция прецени, че се налага увеличаването му – заради високата степен на обществена опасност на всяко от престъпленията, заради стреса и тежките последици за пострадалата, както и заради проявяваната престъпна упоритост. Висока е и степента на обществена опасност на 35-годишния подсъдим, който е многократно осъждан.

С тези аргументи въззивният съд измени присъдата на Добричкия окръжен съд като увеличи общото наказание с две години и четири месеца и определи Мирослав Д. да изтърпи 9 години лишаване от свобода. В сила е оставена останалата част от първоинстанционната присъда, включително наложената глоба от 5 хиляди лв.

Решението на Апелативен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.