Увеличението на бюджета за спорт през следващата година е сериозно, най-същественото увеличение е в програмата за спорт за високи постижения, където има допълнително 6.5 милиона лева, каза днес във Варна министърът на спорта Красен Кралев, който даде старта на маратона в крайморския град.

Той уточни, че с парите изпълнява обещанието си, че бюджетът на всички спортни клубове, без футболните, ще бъде увеличен двойно. Това не е правено от много време и хората го оценяват и са доволни, каза Кралев. Според него такава ще бъде тенденция и за следващите четири години. Плануваме през следващия управленски период да се обърне основно внимание върху клубовете и средствата, които държавата отделя за тях, ще нарастнат значително, обясни той и допълни, че това е в пряка корелация с по-големите приходи, които министерството очаква да получава от Българския спортен тотализатор.

Министърът припомни, че през тази година държавата е вдигнала бюджетите на спортните клубове с 30 процента. Желанието ни е да подпомогнем по всякакъв начин на българския спорт да се изправи на крака след пандемията, много неща се промениха в спорта, каза още той.

В отговор на въпрос възможно ли е да спре българският спорт заради настъпването на COVID-19 Кралев посочи, че позицията на правителството е ясна и то няма никакво намерение да прави локдаун, но въпросът е да се спазват мерките, които са определени. Ако мерките се спазват от всички би трябвало да няма никаква заплаха за здравето на сънародниците ни, каза министърът и допълни, че в страната имаме проблем с дисциплината, защото не всички хора смятат, че опасността е сериозна и противоепидемичните мерки се подценяват.

Кралев препоръча на президентите на футболните клубове, ако не искат да пропускат мачове и ако искат заразата да не се разпространява дифузно в отбора, да тестват футболистите по-често. Той уточни, че повечето от президентите са споменали в началото, когато са правени мерките, че нямат възможност да правят по-чести тестове. Ние няма да ги задължим да го правят, но препоръчваме да ги тестват на всеки две седмици поне, каза министърът. Финансовото положение не само във футбола, но и в другите клубове не е доста розово, тъй като по време на пандемията доста им спаднаха приходите, допълни Кралев, цитиран от БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.