Една от най-известните и бързо развиващите се международни вериги бойни изкуства SENSHI е подготвила нова изненада. На 21 август от 20 часа  вечерта SENSHI ще проведе шестото си издание. То се осъществява при стриктни мерки на открито, под звездите, в черноморския курорт Камчия и ще се излъчва на живо за България по "boec.bg" и "Max Sport", които са официални спонсори на събитието, както и в цял свят по американската онлайн телевизия "FITE TV" и на "boec.com".

За пореден път организаторите са подготвили обещаваща бойна карта, в която присъстват големи имена от цял ​​свят. Едни срещу други на ринга ще се изправят шампиони по кикбокс и карате от Русия, Казахстан, Англия, Германия, Франция, България, Румъния и Сърбия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.