На 31 май (петък) от 10:00 часа ще бъде открита изложбата „Деца, които мислят за неща, които ги няма“. Поводът е Международният ден на детето – 1-ви юни, съобщиха от Община Варна.

Рисунките са на деца на възраст между 3 и 7 години и ще бъдат изложени директно върху прозорците на сградата на Община Варна и Информационния център.

По-късно през деня, от 11:00 часа във фоайето пред зала "Пленарна" ще се проведе церемония по награждаване на победителите в конкурс за рисунка на тема: "Зависим или независим - Какъв е твоят избор?".

Заповядайте на откриването на изложбата и на церемонията по награждаването!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.