Утре, 4-ти октомври, от 19:30ч. в Дворец на културата и спорта, център за модерна култура The Center ще отбележат 20 години от своето създаване. Twenter – историята на една модерна култура е спектакъл с подзаглавие - multivisual live performance, тъй като представлението стои на границата между танца, театъра, концерта и светлинното шоу.

„Twenter не е представление- ретроспекция на двайсетте ни години. Той ги обобщава в един физически образ на 20 годишно човешко тяло, изградено от 5 системи, който наричаме Twenter. Спектакълът в основата си се занимава с това какво му предстои от тук нататък на това тяло. Какво следва, след като то е станало на 20“ – сподели за концепцията главният хореограф и режисьор Георги Енчев.“

Под режисурата на Goosh, стои наистина впечатляващ екип, включващ Станимир Енчев- сценарист и помощник режисьор, Валери Ценков - композитор на музиката, която е писана специално за представлението и музикантите на сцена– Страцимир Павлов, Нейко Бодуров, Стоян Роянов - Я Я, Георги Илиев и Валери Ценков с войсоувър на Стоян Радев. С вокали и като част от визуалната среда ще чуем и видим също Михаела Филева и рапъра NDOE.

Костюми – Валентина Якорудска и Мариела Станчева, грим – Радостина Точева, графичен дизайн - Христо Христов, официален трейлър - Даниел Ахмаков, визулна среда – Георги Енчев и Станимир Енчев и разбира се хората, без които самото представление ще добие физически образ - 15-те хореографи и 100-те танцьори на The Center.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.