На 14 октомври от 15.30 часа в Пункт за базиране Варна с официална церемония ще бъдат присвоени имена на двата новопридобитите "минни ловци" от Нидерландия, съобщават от Военноморските сили.

Припомняме ви, че на 23 септември новопридобитите бойни кораби тип "минни ловци" бяха снети от борда на полупотопяемия тежковоз SUPER SERVANT 4 във водите на Варненското езеро, след което бяха дислоцирани в Пункт за базиране-Варна.

Корабите са произведени през 1984-1985 г. и са модернизирани през 2005-2006 г. Използвани са от Военноморските сили на Нидерландия до 2011 г. Процесът на придобиване и закупуване на корабите беше осъществен от Министерството на отбраната

Минните ловци "Мааслуис" и "Хелевутслайс" струваха на България около 4 милиона лева (1 996 000 евро без ДДС). Според договора за покупка и доставка, подписан от Нидерландия на 7 ноември 2019 г, а от България - на 11 ноември, цената на всеки е 998 000 евро без ДДС. Транспортирането им до България струва 2 милиона лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.