Над 60 български и международни компании се включиха в Кариерен форум „Технология на успеха“ в Технически университет – Варна, който се провежда от 4 до 6 октомври 2022 г. Събитието е традиционно и дава възможност на бизнес фирмите да представят своята дейност, да предложат работни места и възможности за стажове на студенти, да обменят опит и заявят потребностите си пред академичната общност.

Форумът беше тържествено открит от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на университета, който поздрави участниците и подчерта: „…Днес Технически университет - Варна събира бизнеса, студентите и преподавателите. Той е началото и пресечната точка на нашите пътища, а оттук, уважаеми студенти, започват вашите пътища. В последните години университетът ни се утвърди като лидер в образованието, в научната дейност и спечели доверието на държавата, на студентите и на бизнеса. Тази година нашият университет чества 60 години от основаването си и трябва да отбележим следните най-важни постижения. Според рейтинговата система на Р България, оценяваща качеството на обучение в държавните и частните университети, всички коефициенти на ТУ – Варна за последната година са повишени. Университетът е сред лидерите в обучението по компютърни науки, електроника, електротехника, енергетика, агрономство, транспорт и др. Всяка година ние привличаме около 4 млн. лв. за наука, половината от тях са европейски пари т.е. университета е оценен като важен европейски партньор на водещите университети в Европа. Колегите от бизнеса в региона виждат нашия прогрес и затова са тук, за да се осъществи връзката с университета и нашите студенти. Уверен съм, че тези три дни ще бъдат изключително полезни, както за нашите партньори, така и за нашите студенти, защото целта ни е бизнеса да намери най-подходящите студенти и студентите да открият желаната професия. Успех на форума!“

Събитието продължи с представяне на фирмите по предварително брандирани щандове, презентации и обучения с кариерна насоченост и консултиране от представителите на бизнеса. Предмет на консултирането бяха стажантски и стипендиантски програми, възможности за практика, работни позиции, идеи и насоки за преквалификация

Кариерният форум продължава. Негови организатори са Кариерен център при ТУ – Варна със съдействието на Студентски съвет и академичното ръководство на университета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.