Поради усложнения при отстраняване на аварията в кв. "Левски" крайният час за приключване на ремонтните дейности се удължава, съобщават от ВиК-Варна.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 17.00 ч. Потърпевши са живеещите в района под Техническия университет.

По-рано от ВиК обявиха, че целият квартал ще е на сухо до 14.00 ч., след което промениха информацията.

Припомняме ви, че и в петък авария остави "Левски" без вода първоначално до 18.00 ч., впоследствие спирането бе удължено до 21.00 ч., а след това бе съобщено, че от 2 сутринта до 2 следобед районът ще е без вода. Читатели на Moreto.net, живеещи на ул. "Студентска", информират, че вчера повече 12 часа са били на сухо.

Без вода ще бъдат и в местност Манастирски рид до около 18.00 ч. съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.