46-годишен варненец е установен да шофира в града в нетрезво състояние лек автомобил „Рено“ на 23 юли тази година. Установената в пробата на водача алкохолна концентрация е била 1,58 промила. В бързо производство, за конкретното деяние съдът одобри споразумение, с което на подсъдимия беше наложено наказание от 3 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, както и лишаване от правоуправление за срок от 8 месеца.

Отново по силата на одобрено споразумение с признаване на вината, съдът осъди 29-годишен водач за шофиране след употреба на наркотик. На 5 юли миналата година във Варна, той управлявал лек автомобил „Форд“, като при извършената му проверка с техническо средство се установява положителен резултат за употреба на кокаин. На подсъдимия беше наложено наказание от 6 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години Освен това той бе лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година.

Двамата подсъдими са неосъждани до момента. Одобрените от съда споразумения са окончателни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.