По внесен от окръжната прокуратура във Варна на 12 ноември обвинителен акт, състав на съда призна за виновен в извършване на престъпление по транспорта 19-годишен младеж.

На 10 септември 2019 г. на междуселищен път Варна – Белослав, на разклона за с. Звездица, подсъдимият нарушил правилата за движение по пътищата, свързани с максимално разрешена скорост и при ограничение от 50 км/ч управлявал автомобила си с около 80 км/ч. При извършване на ляв завой изгубил контрол над колата, чиято задна част се поднесла надясно.

Тя напуснала платното и се блъснала в крайпътно дърво. Пострадал спътникът на водача. За да бъде изваден от автомобила, се наложило използването на моторен хидравличен агрегат за рязане и разпъване на купето. Въпреки проведените реанимационни и интензивни болнични грижи, близо месец по-късно, той починал.

В разпоредително заседание признал вината си и поискал съкратено съдебно следствие.

След преквалифициране на деянието (по-леко наказуем състав за оказана помощ от страна на виновния водач), му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година.

По силата на специалните съдопроизводствени правила на съкратеното следствие това наказание е редуцирано с една трета и му е определено такова в размер на осем месеца.

Отчитайки чистото съдебно минало, липсата до този момент на допуснати нарушения за закона за движение по пътищата и младата му възраст, съдът е определил това наказание да бъде условно, с три годишен изпитателен срок. Освен това, Р.К. е лишен от право да управлява МПС за срок от една година.

Окръжна прокуратура Варна няма да протестира присъдата

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.