Варненският окръжен съд призна за виновна 23-годишнната Гюнайдие М., за това, че като водач на автомобил нарушила правилата за движение и причинила по непредпазливост смъртта на собственото си дете и средна телесна повреда на мъжа си.

Пътното произшествие възникнало на 09.01.2020 год., след разклона за с. Дъбравино в посока с. Горен Чифлик. Гюнайдие М. имала 2 годишно дете, което било болно. Тъй като вечерта състоянието му се влошило, младата жена и мъжът й решили да заведат детето на преглед във Варна. Сутринта на 9 януари, те потеглили от с. Гроздьово.

След като подминала разклона за с. Дъбравино, Гюнайдие М. задрямала. Причината за това била, че заради полаганите грижи през нощта за болното дете не била спала. Съпругът й забелял, че автомобилът навлиза в насрещната лента за движение и й извикал да внимава. Жената се изплашила и рязко завъртяла волана на дясно, като напълно изгубила контрол над колата. Автомобилът се преобърнал и се ударил в бетонен електрически стълб.

Вследствие на инцидента, 2 годишното дете починало от нанесените травми, а съпругът на Гюнайдие получил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на гръден и поясен прешлен.
Делото беше гледано в условията на съкратено съдебно следствие по искане на подсъдимата. Тя призна изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт. При тази процедура, при постановяване на осъдителна присъда, наказанието „лишаване от свобода“ задължително се намалява с 1/3.

По време на съдебните прения прокурорът посочи, че са налице множество смекчаващи обстоятелства довели до инцидента. Гюнайдие М. е с чисто съдебно минало и няма наложени наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата.

До извършване на престъплението се стигнало, заради желанието на младата жена да заведе детето си на лекар и непоспиването от предната вечер, поради положените грижаи за него. Прокуратурата поиска налагане на условно наказание, под минималния размер предвиден в НК.

Защитата се присъедини изцяло към становището на обвинението и представи медицински документи, доказващи че Гюнайдие е бременна.

За извършеното престъпление, тричленният състав на Варненски окръжен съд наложи на 23-годишната жена наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, като отложи изпълнението на наказанието с 3 г. изпитателен срок.

Съдебният състав лиши подсъдимата от право да управлява лек автомобил за срок от 1 г. и 6 месеца, като я осъди да заплати направените по делото разноски в размер на 2045.28 лeва, в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – Варна.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.