На 23-годишен младеж беше наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, съобщиха от Районния съд във Варна.

Той е засечен при рутинна проверка във вътрешен двор на жилищна кооперация в центъра на Варна на 26 септември миналата година да държи в себе си полиетиленова торбичка със суха растителна маса - марихуана, както и електронна везна. Откритото у него високорисково наркотично вещество е на обща стойност за около 55 лева.

23-годишният подсъдим е неосъждан досега. В съдебна зала той постигна споразумение с прокуратурата за параметрите на наказанието, което съдът одобри. Сторените по делото разноски се поемат от подсъдимия. Веществените доказателства - остатък от наркотик и електронна везна, след влизане в сила на споразумението следва да бъдат унищожени. Съдебният акт е окончателен.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.