Снимка gong.bg

Александър Усик е първият от 1999 година насам безспорен шампион в тежка категория, притежател на всичките четири световни титли, съобщи Sportal.bg. Украинското чудо в бокса постигна успех с разделено съдийско решение (115-112, 114-113, 113-114) над Тайсън Фюри и за първи път от Ленъкс Люис насам събра всичките шампионски пояси в притежанието си. Българските зрители трябваше да почакат до 1:50 часа след полунощ, за да станат свидетели на невиждания от 25 години обединяващ поясите сблъсък в “кралската дивизия”
Самият Усик влиза в историята по неповторим начин, защото Люис обедини поясите в ера, в която нямаше четири световни титли както сега. В допълнение украинецът вече беше направил същото в по-долната категория - полутежка - обединяване на шампионските титли, преди да реши да приеме предизвикателството да се изкачи нагоре и да доминира.

Снимка gong.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.