„Умуамуа, загадъчният астероид, който преминава през нашата Слънчева система, е много вероятно да е космически кораб, който извънземни са пуснали, за да получават сигнали от свои сензори, разположени на Земята“, каза професор от Харвардския университет, цитиран от "Сайънс".

Според Ави Льоб, древна извънземна цивилизация отдавна е монтирала сензори по цялата планета Земя, за да изучава живота тук, а скалата Умуамуа е просто „приемник“, който отчита измерванията от техните сензори.

„Цялостното поведение на Умуамуа сочи, че той е изкуствен обект на целенасочена мисия към Слънцето, целяща да събира данни от обитаемия регион близо до Земята. Може дори да се предположи, че той извлича данни от сонди, които вече са поръсени на Земята по-рано. В такъв случай „тънката, плоска форма на Умуамуа може да е тази на приемник“, каза професорът.

Предшественик на астероида може да е бил извънземен летателен апарат, който е депозирал малки сонди в земната атмосфера, без да бъде забелязан, тъй като е посетил Земята преди системата Pan-STARRS да започне своята дейност.

Необясними небесни "неща"

Льоб е стигнал до своята „теза“, разглеждайки голям брой явления на необясними неща в небето. Тези "неща", наречени необясними небесни феномени (ННФ), са или безпилотни апарати на Русия и Китай, както обикновено се смята, или извънземни, свързани с камъка Умуамуа.

Откакто Умуамуа навлезе в нашата слънчева система през 2017 г., скалата непрекъснато е обект на дебати. Дали е част от астероид или комета не е известно, но е известно, че се върти и даже се ускорява, докато се движи през пространството. Това движение кара Льоб да заключи, че по-широките му плоски повърхности могат да съдържат оборудване, което може да улавя сигнали от всякакви скрити сензори или сонди.

Първоначално Умуамуа е смятан за комета и получава името C/2017 U1 (PAN-STARRS), а по-късно е прекатегоризиран като астероид с име A/2017 U1. Като последно е определен като хиперболичен астероид с междузвезден произход, уточнява за нуждите на обективността.

Оумуамуа на хавайски език означава „посланик отдалеч, дошъл първи“. Съдейки по траекторията на приближаване, Умуамуа най-вероятно идва от Вега, съзвездието Лира. Умуамуа е първият открит от човека междузвезден обект. Астероидът с форма на пура е дълъг 400 метра и с диаметър около 30 метра.

ННФ или НЛО - нека кажат учените, а не правителството

„Вместо просто да се чудим за възможни сценарии, трябва да съберем по-точни научни данни и да изясним същността на ННФ“, пише Льоб в списание „SciAm“.

Той предлага да се разположат най-съвремени камери на широколентови телескопи, които наблюдават небето, на различни места, за да се разреши загадката с ННФ веднъж завинаги.

„Небето не е класифицирано. Само правителствените сензори са“, каза Льоб и добави, че е време учените, а не правителството на САЩ да дадат свое обяснение на явлението.

Както бе отбелязано в скорошната ми книга „Извънземни“, аз не разчитам на научнофантастични истории, тъй като сюжетните линии често нарушават законите на физиката. Но трябва да сме отворени за възможността науката един ден да разкрие реалност, която преди се е смятала за измислица“, заключава ученият.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.