От днес - 8 март, в университетската болница „Света Марина“ във Варна се забранява плановия прием и операциите, съобщават от лечебното заведение. Това се налага заради увеличаването на заболеваемостта от COVID-19 във Варненска област.

Ще се извършват само спешни операции, неотложни онкологични операции и дейности, свързани с трансплантация на органи, както и диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания.

Нова пратка с ваксини на Pfizer/Biontech пристигна в България. Доставените дози са 21 600 - достатъчни за имунизирането на 10 530 души. Вече започна и тяхното разпределяне по Регионалните здравни инспекции в страната.

Очаква се всеки понеделник на март да идват същите по размер пратки от този препарат. До момента доставените в България дози от ваксината на Pfizer/Biontechса над 192 хил. дози, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.