Хората рядко поглеждат в небето. Ако го правят, не само ще различават какво е сателит, кое е друг летателен апарат, кога минава Международната космическа станция, но и ще могат да са сигурни, когато попаднат на летящ обект, който не е идентифициран от човечеството.

В това са убедени специалисти и любители, които имат широки интереси в тази област, и то без да пренебрегват науката, фактите, докладите на военни. Именно такива гости в Световния ден на НЛО са в студиото на Радио София – Еленко Ангелов– терапевт, автор на книги и „трабъл шутър“, и Боби Лазаров – журналист от bTV и автор на множество материали за космоса и НЛО.

Актуален повод има и от доклад на НАСА с разкази на 144 пилоти, съобщава БНР.

„Виждал съм почти всички видове НЛО. От дете съм обсебен от тази тема. И съм много критичен към това, което виждам и чета“, изтъкна Еленко Ангелов.

Той припомни, че през изминалата 2020 г. по най-големите тв канали военни са обяснили, че балон не може да извърши подобни движения, каквито технологиите са документирали.

„Радвам се, че имах възможност преди време във филм да изложим фактите, известни за НЛО, а всеки сам да прецени дали да вярва в тяхното съществуване“, каза Боби Лазаров. По думите му доказателствата са много. Феноменът не е от средата или от началото на ХХ век. Свидетелствата са от хилядолетия.

Боби Лазаров припомни яркия български случай на „дупката“ в с. Царичина от началото на 90-те години на ХХ век, при който изследователи са видели с очите си и НЛО. Но подобни снимки и свидетелства в България има и от години преди това.

Еленко Ангелов се сети, че Паисий Хилендарски е описал обект („горящ, летящ щит“), който се разделя по време на сражение, обикаля бойното поле и след това се съединява – нещо, което виждаме в днешните холивудски филми.

Разговорът за НЛО неизбежно е свързан с теориите за извънземния разум, а за такъв доказателствата са и в древните съоръжения, светилища, гробници и в археологическите артефакти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.