Удължават срока на валидност на шофьорските книжки, който е изтекъл или ще изтече между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. Срокът се удължава с 10 месеца, считано от датата на изтичане на валидност. Това съобщи на брифинг главен инспектор Дамян Владинов от отдел „Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция".

Продължава операцията за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, обяви на брифинга главен инспектор Николай Крушарски. Тя започна в петък и ще продължи до 3 март, уточнява БНТ.

Той обобщи, че през почивните дни екипи на "Пътна полиция" са установили водач, чиято проба на пътя е показала 2,58 промила.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.