С много цветя, усмивки и тук-там сълзички днес тържествено беше открита новата учебна 2022/2023 година в община Долни чифлик. 160 първокласници минаха под пъстроцветни дъги от балони и влязоха за първи път в класните стаи. Тази година кметът на общината Красимира Анастасова гостуваше в СУ „Васил Левски“ в гр. Долни чифлик. Гости на тържеството бяха общински съветници, бивши учители и много родители.
Знамето на Република България бе издигнато под звуците на химна „Мила Родино“, изпълнен от Общинския младежки духов оркестър с диригент Димо Коритаров и технически ръководител Снежана Янкова.
Празничната програма започна с изпълнения на песни и стихове от възпитаници на училището. От името на училищното ръководство поздрави към учениците, учителите и родителите отправи Дияна Янева - заместник-директор по учебната дейност на СУ „Васил Левски“. Тя поздрави присъстващите със старта на учебната година и им пожела прекрасни моменти и много успехи в близкото бъдеще.
„Скъпи първокласници, днешният ден показва, че вие вече сте пораснали. Пожелавам ви да се забавлявате и да учите, забавлявайки се… Задачата на училището е да ви подготви за вашето бъдеще, в което да бъдете успели хора. Ако искате да сте успешни, правете нещата, които обичате… Във всеки от нас е заложен код за собствено развитие и реализация. Този код един ден ще отключи вратата пред това, което искате да правите. Не трябва да се страхувате, че грешите. Понякога точно чрез грешките се стига до големи открития“, каза г-жа Янева. Тя се обърна и към своите колеги – „Пожелавам ви с много сила и енергия, за да пазите духа на това учебно заведение. Нека всеки ден имате поводи за гордост и за усмивки“. „Уважаеми родители, конфликтът между поколенията идва от това, че младите получават множество съвети, а трябва да видят и пример – нашето чувство за отговорност и справедливост“, завърши заместник-директорът.
Кметът на общината Красимира Анастасова също взе думата, за да поздрави присъстващите. „Първият учебен ден е много специален празник за всеки от нас, защото е символ на почитта на българина към образованието и знанието. Скъпи учители, желая ви здраве и целеустременост в благородната ви мисия. Скъпи ученици, пазете традициите на вашето училище, умножавайте успехите му! Вървете смело и решително напред по пътя на знанието! Уважаеми родители, опитвайте се да намерите свободни моменти, за да споделяте с тях удоволствието от наученото или удовлетвореността от преодоляването на трудна задача! На добър час!“ – пожела г-жа Анастасова.
Г-жа Янева лисна менчето с вода и здравец по пътя на учениците към вратите на училището. Г-жа Анастасова влезе в трите класни стаи на първокласниците и подари на всяко дете книга и несесер с всичко необходимо за работата им в клас, като обеща да се върне в края на учебната година, за да разбере какво са научили. Г-жа Анастасова пожела на най-малките ученици през тази учебна година да се прехвърлят от основната сграда в новия корпус на училището, който вече се строи специално за тях.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.