Изкуствен интелект реши задачи от Държавния зрелостен изпит по български език и литература със 78% точност. Този проект впечатли участниците във форума “STEM , иновации и ...още нещо”. Той бе организиран в Математическата гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив в рамките на Националната програма „Иновации в действие“.

Създател на платформата е младият програмист Радостин Чолаков, завършил девети клас в гимназията, съобщиха от Министерство на образованието.

Сега е на 15 години, но е започнал да се занимава с разработка на софтуер още на 9 години, докато учи в родопското село Барутин. Проектът, озаглавен АзБуки.ML (https://azbuki-ml.com/), е онлайн платформа, която е съвкупност от алгоритми и модели с изкуствен интелект с възможност да обработват българския език.

Това включва корекция на граматични и пунктуационни грешки, генериране на текстове, синтезиране на гласов прочит от написан текст, резюмиране, оценка на настроението в текстовете. Компютърът може да прави кратки преразкази на дълги новинарски статии, както и да поставя запетайки в изреченията.

Учителите му се шегуват, че изобретението на Радостин е още един аргумент изпитите да се провеждат присъствено, а не онлайн, каквито идеи се чуват напоследък. Програмата може да помогне на хитреци да си осигурят незаслужено високи резултати! Последната мисъл на Ради обаче е да помага за нечестно взимане на изпити.

„Целта ми е да подготвим услуга за разработчици, компании или изследователи, които нямат познания в сферата на Невролингвистичното програмиране. Идеята ми бе вдъхновена от подобни модели за английски език, които стоят зад гласовите асистенти на Google и Apple. Разработвал съм приложения за тях и винаги съм се дразнил, че нямат добра поддръжка за българския език“, казва Радостин.

По думите му едно от основните предизвикателства при разработване на подобен проект с невронни мрежи е набирането на данни. За АзБуки.ML са използвани няколко милиона изречения и думи, набрани от корпуси на БАН, BulTreeBank и отворени онлайн портали.

Помагали са му учени от ИИКТ, ИБЕ и УчИМИ към БАН със своите експертни познания по български език или с осигурен достъп до данни. Платформата се използва и за научни и демонстрационни цели в няколко университета и гимназии.

Възможните приложения на подобен продукт са много. С него може да се анализира настроение, може да бъде приложен в онлайн магазините, които да измерват успеваемостта на продуктите си чрез коментарите на потребителите. Медийните уеб сайтове могат да вградят в статиите си гласов прочит на текста. Разработчиците на чатботове и други умни помощници могат да интегрират модула за граматичен анализ.

Най-новата услуга в АзБуки.ML е софтуер за подобряване работата на гласовите синтезатори за българския език, за да може да се синтезира по-реалистичен глас от написан текст. С това допълнение платформата вече дава много възможности не само за разработчиците и софтуерните компании, но и в сферата на образованието.

Например компютърът ще може да чете текста на учебниците за улеснение на деца с увреждания. Вижте повече на https://azbuki-ml.com/speech

Преди да участва в първата си олимпиада, момчето от Барутин чува от учителката си по математика на село: “Ради, ти тук нямаш нужната подготовка, няма ги градските уроци, занимални, частни учители, ние не сме на това ниво, нищо чудно да не се справиш”. Бях малък още и това ме разочарова донякъде, ала не се отказах, казва младежът. „Това, че съм от село Барутин в Родопите, никога не ме е спирало да мечтая, да се боря и да вървя напред“, казва програмистът, който обича красотата и чистия въздух в Родопите.

Радостин вече има зад гърба си множество успешни проекти, спечелени състезания, стипендии и отличия, допълва „economy.bg".

Разработените от него приложения и програми се радват на голям интерес. Той си партнира дори със световни компании като Google. Лауреат е на Националната олимпиада по информационни технологии за 2020 и 2021. Носител е на награда от Българската асоциация по информационни технологии, младежка категория.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.