От 26 до 28 март 2021 г. ще се проведе безплатен онлайн хакатон за ученици и студенти – “Smart Solutions for Smart Varna”, организиран от „МенторМейт“ и Икономически университет – Варна в сътрудничество с Община Варна.

Участниците ще разработват умни решения, които да направят морската ни столица един по-дигитален и модерен град. Екипите ще могат да създават софтуерни или хардуерни проекти, като избират сами технологиите и езиците, с които да работят. На тяхно разположение ще бъдат и топ софтуерни специалисти с дългогодишен опит, които ще влязат в ролята на техни ментори и ще им помагат в реализацията на проектите.

Някои от темите, по които ще работят участниците, са „Дигитализация на управлението и администрацията“, „Инфраструктура и околна среда“, „Дигитализация на образованието“, „Спорт и свободно време“, „Умен транспорт“, „Здравеопазване по време на пандемия“ и други.

В състезанието могат да се включат както вече сформирани отбори, така и индивидуални участници, които ще бъдат разпределени в екипи по интереси. Отборите могат да се състоят от 2 до 5 човека, а учениците трябва да имат навършени 16 години.

В края на хакатона всеки отбор ще представи пилотна версия на проекта си под формата на презентация и демо в рамките на 10 - 15 минути. След това журито ще определи 1-во, 2-ро и 3-то място съответно и в двете категории – "Ученици" и "Студенти".

За най-добре представилите се отбори ще има специални награди, като отборът победител ще спечели парична премия в размер на 1000 лева. Всеки участник в отбора, класирал се на второ място, ще получи умен гласов асистент Google Home, а всеки участник в отбора на трето място ще се радва на аксесоар за мобилен телефон Cellular 3D VR GLASSES. Организаторите от „МенторМейт“ ще се включат и с две специални награди за отличили се отбори. Преди състезанието участниците ще получат кутия с полезни предмети, които да ги вдъхновят и подкрепят по време на хакатона.

Учениците и студентите, които имат желание да участват в хакатона, могат да се регистрират тук и да следят актуалната информация във фейсбук страницата на събитието.

Сайт за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/smart-solutions-for-smart-varna-tickets-91791997335?aff=varnauni

Фейсбук събитие: https://fb.me/e/2aeq1PGAm

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.