Уникални находки от крепостта "Вишеград" край Кърджали. Рицарски шлем на кръстоносец от латинската империя и литургични процесийни кръстове са открили археолозите там. На обекта не се е работило от 1971-72 г.

„При предишните разкопки е излязла маска, която обаче не е била тълкувана. Сега намерихме нейните аналогии. Става дума за много интересен период от българската история, когато през 1206 година тук идват рицарите от 4-ия Кръстоносен поход.

Тук разбират, че император Балдуин е мъртъв. И тук избират втория си император - Хенри”, разказа проф. Николай Овчаров. Други находки са от края на 14 век при превземането на крепостта от османските турци. Ако времето е хубаво, археолозите трябва да приключат работа до 30 юни.

„Община Кърджали разчита много на тази крепост. Заедно с Перперикон, с храма на Орфей, с манастира „Свети Йоан Предтеча”, тази крепост ще е един от бисерите на Източните Родопи”, сигурен е проф. Овчаров, цитиран от NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.