Морски изследователи се натъкнаха на гигантски коралов риф край бреговете на Таити, във Френска Полинезия, съобщи Би Би Си. Той е дълъг около три километра и се намира на 30 метра дълбочина. Това е една от най-големите известни подобни структури, на такава относително значителна дълбочина, посочиха от ЮНЕСКО, чиито експерти са участвали в експедицията.

Д-р Джулиан Барбиер заявява, че на Земята вероятно съществуват много екосистеми, подобна на тази край Таити, за които не знаем нищо и за чието съществуване не подозираме. По неговите думи, откритието дава важна представа за биоразнообразието в Световния океан. „Около 25% от морските видове живеят в коралови рифове. Трябва да работим върху картографирането и защитата им“, добавя той.

Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле посочи, че "забележителното" откритие разширява познанията ни за това "какво се крие долу".

Рифът е бил открит през ноември по време на водолазна експедиция на дълбочина, известна като "зоната на здрача" на океана - част от глобална мисия за картографиране на морското дъно, наречена Seabed2030 Project.

Френският подводен фотограф Алексис Розенфелд казва, че са станали свидетели на нещо приказно, „на гигантски красиви розови корали, простиращи се докъдето ти стига окото".

„Беше като произведение на изкуството“, добавя той.

Кораловите рифове са сред най-застрашените екосистеми на океана – уязвими към замърсяване, повишаване на температурата и промените свързани с емисиите на въглероден диоксид, разтварящи се във водата.

Проф. Мъри Робъртс, водещ морски учен от Университета в Единбург, казва, че откритието ни показва колко още много има да научим за океана.

„Все още свързваме коралите с най-плитките тропически морета, но тук откриваме огромна непозната досега система от коралови рифове. „Тъй като плитките води се затоплят по-бързо от по-дълбоките води, можем да прогнозираме, че в бъдеще тези по-дълбоки рифови системи ще се превърнат в убежище за коралите. Трябва да разберем тяхната екологична роля и да ги защитаваме в бъдеще", отбелязва изследователят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.