Печеливш билет от лотарията „Мега милиони” за 1 милиард долара е продаден в американския щат Мичиган, съобщи ТАСС. „Номиналният джакпот в размер на 1 млрд. долара (чисти 739,6 млн. долара) се пада на щастлив притежател на билет от Мичиган” - пише на сайта на лотарията.

Организаторите на лотарията отбелязват, че джакпотът е втори по големина в историята й. През 2018 г. в щата Южна Каролина е продаден печеливш билет за 1,5 милиарда долара, съобщава БНР.

Джакпотът от 1 милиард долара на „Мега милиони” е трети по големина лотариен приз в историята на САЩ, съобщи Асошиейтед прес. Най-големият е от 1,586 милиарда от лотарията „Пауърбол” от 13 януари 2016 г., когато го печелят три билета, купени в Калифорния, Флорида и Тенеси. Следва билетът от „Мега милиони” от 23 октомври 2018 г. за джакпот от 1,537 млрд. долара.

В четвъртък притежател на билет от лотарията "Пауърбол” спечели 731,1 млн. долара. Той може да избира дали сумата да бъде изплащана с 30 вноски за 29 години, или да получи еднократно плащане в размер на 546,8 млн. долара.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.