От ОД на МВР - Варна съобщиха, че криминалисти работят по изясняване на всички обстоятелства по образувано досъдебно производство.

От полицията поясняват, че става въпрос за смъртта на 64- годишен мъж. Сигнал за инцидента е подаден от управителка на дом за стари хора.

При извършения на място оглед по тялото на мъжа са открити травматични увреждания. Заподозрян в извършеното престъпление е 79-годишен обитател на заведението, който в момента е настанен в специализирана болница.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.