Днес в съдебната зала на Търговищкия окръжен съд турският гражданин Ешреф К. е бил задържан под стража и ще бъде екстрадиран в Република Турция, за да изтърпи 15-годишна присъда за изнасилване. Това е станало, след като състав на съда е уважил внесено от Окръжната прокуратура в Търговище искане за екстрадицията му в Република Турция, направено от Републиканската главна прокуратура в град Бурса чрез отдел „Международен“ на ВКП.

Турските съдебни власти представили документи, от които става ясно, че Ешреф К. е с влязла в сила 15-годишна присъда за изнасилване на дъщеря си, постановена от поставена от съда в Бурса през 2012 г.

66-годишният турски гражданин е български изселник в Република Турция, но не е с двойно гражданство. Той бил задържан за три години по време на разследването срещу него за това престъпление. Турските власти го освободили от ареста, като му разрешили да пътува до България за погребението на баща му. След това обаче Ешреф не се завърнал в Турция.

Турските съдебни власти го обявили за издирване с червена бюлетина на Интерпол – Анкара. 66-годишният мъж бил установен в търговищко село, където живеел с разрешение за пребиваване в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.