От туристическия бизнес са настоявали пред българските власти в лицето на Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването да извадят морските курорти в отделна статистика, а не да бъдат в общата за градовете.

По този начин ще се види, че няма заразени гости в тях и Германия ще премахне забраната. „Добрич не е Албена и Варна не е Златни пясъци“, заяви пред TravelNews Калин Сутев, представител на германския концерн DER Touristik Deutschland, в който влиза големият туроператор ITS.

По думите му заради мярката не могат да тръгнат и записванията за сезон 2021 г., което е следващият голям проблем. „Препоръката на германските власти е да не се пътува до дестинациите Варна и Добрич, в които са трите курорта. Но така няма записвания за цялата дестинация България за следващата година“, обясни Сутев. Според него никое туристическо бюро в Германия при тази ситуация няма да записва за Черноморието.

Припомняме че, сезонът за германците в дестинация Варна приключи вчера с последните чартърни полети, които ще приберат обратно туристите.

Чартърната програма, с която се водят гости в Златни пясъци, Албена и Св. Константин и Елена, се прекратява преждевременно с един месец. Причината е в поставените от Германия в забранителния списък за пътувания области Варна и Добрич, на чиято територия се намират трите курорта, пише "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.