Броени дни след откриването на летния туристическия сезон, областният управител професор Андрияна Андреева покани на работна среща представители на туристическата индустрия - юридически и физически лица, хотелиерски, ресторантьорски асоциации и организации, фирми, които предлагат или създават продукти за туризма.

„Всички ние искаме да развиваме региона като първокласна и сигурна туристическа дестинация, да удължим туристическият сезон, като надградим с възможност за ранно стартиране и късно есенно приключване. Това обаче е процес, който изисква ясна концепция, обединяване на усилията на бранша, представителите на държавата и местната власт и много работа, за да обогатим представата на гостите и на туристите за областта, да бъдем разпознаваеми не само с морски туризъм, но и като дестинация, предоставяща уникални условия и преживявания“, каза в началото на срещата професор Андреева.

От своя страна представителите на туристическия бранш представиха на областния управител най-актуалните въпроси, които стоят за разрешаване пред тях.

· Проблемите с брегоукрепването, които са не само сложни, но се и задълбочават с оглед на все по-често възникващите природни бедствия, лишават брега от плажове, които са привлекателни за туристите.

· Сериозен остава проблемът с кадрите в туризма и то във всички сфери на обслужване – от персонал в хотели и ресторанти, през здравни специалисти, които обслужват както плажовете, така и курортните комплекси, та до полицаи, които гарантират сигурността в зоните за отдих и да пожароспасителни екипи и съоръжения.

· Актуален е вече и въпросът с остарелите и изчерпали капацитета си възлови станции и електросъоръжения, поддържани от ЕнергоПро, които обслужват туристическите комплекси и зони.

· Критичното състояние на инфраструктурата, на пътищата , които водят към курортите и плажовете също е проблем, за чието разрешаване са нужни усилията на местната и на държавната власт.

· Представителите на туристическия бранш искат промяна в наредбата, която поставя изисквания към концесионерите на плажовете, както и адаптиране на Наредбата за водно спасителната дейност, която да бъде съобразена с дефицита на кадри.

· Отварянето на Варна към морето също беше тема на дискусията и предложенията за утвърждаване на яхтения и круизния туризъм, който обаче предполага създаването на подходящи условия както в морска среда, така и на брега.

· Туристическата индустрия се нуждае от силна институционална подкрепа в лицето на държавата – Областна администрация и Министерството на туризма, както и от Община Варна, която има ясни приоритети и визия за развитието на туризма. Браншът ще

разчита на подкрепа от държавната и от местната власт за ясни и позитивни послания към аудиторията на потребителите на туристически продукти, за презентирането на Варна и региона като целогодишна туристическа дестинация.

Професор Андреева запозна участниците в срещата с предложенията на дипломати и представители на консулски служби, които търсят институционална подкрепа за задълбочаване на транспортната свързаност между българските морски курорти и европейски държави.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.