Снимка: Технически Университет - Варна

Студентите на Техническия университет‭ – ‬Варна,‭ ‬членове на Олимпийския студентски клуб, преподавателите и учениците от Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи символично запалиха олимпийския огън и участваха в щафетно бягане с него по случай Международния ден на олимпизма.

Събитието се проведе в двора на университета със съдействието на партньорите от Българския олимпийски комитет и отбеляза‭ ‬130-годишнината от създаването на международното олимпийско движение.

От името на ректора на ТУ‭ – ‬Варна и академичното ръководство,‭ ‬с поздравление към участниците се обърна доц.‭ ‬д-р Павлина Наскова,‭ ‬зам.-ректор‭ „‬Административна и стопанска дейност‭“‬.‭ ‬Тя прие олимпийския огън от Християн Василев‭ – ‬съдия по хокей на трева,‭ ‬свирил финал на Летните младежки олимпийски игри‭ ‬2018,‭ ‬с традиционното за всеки олимпийски факлоносец‭ „‬Приемам с гордост олимпийския огън чист и неопетнен‭“ ‬и пожела на всички да гоносят в сърцата си,‭ ‬за да продължават да разпространяват ценностите и идеалите на олимпизма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.