Олимпийски студентски клуб към ТУ – Варна, студенти, ученици от Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи и преподаватели на Технически университет – Варна направиха щафетно бягане в двора на университета и пренесоха символично олимпийския огън по случай 23 юни - Международния Олимпийски ден.
Тази година празникът премина под мотото "Световен мир" и се осъществи със съдействието на партньорите от Българския олимпийски комитет. Във факелното пренасяне на олимпийския огън взеха участие над 50 души, които изписаха с телата си думата „МИР“.

Към събитието се присъедини и Християн Василев - най-добрия български съдия по хокей на трева, докоснал се до Олимпийските игри в Буенос Айрес, Аржентина, където е свирил на финал.

Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на Технически университет - Варна прие олимпийския огън и пожела на младежите да си поставят високи цели и да ги преследват и да се стремят към честни победи и постижения, след което връчи на всички участници грамоти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.