Трус с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер разлюля Вранча, Румъния. Това съобщиха от Европейския сеизмологичен център.

Земният трус е усетен в 17:10 ч. местно време с епицентър на 4 км северно от град Нережу в Румъния и на 67 км северозападно от град Бузъу, с дълбочина 126 км.,съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.