Още трима души загубиха битката с коронавирусната инфекция във Варна за денонощие. За последните 24 часа са регистрирани 203 нови случая на заразени с COVID-19 от област Варна. Те са от различни възрастови групи, в семейни огнища и с дифузно разпространение, съобщават от РЗИ - Варна.

Общо за област Варна случаите, с регистрирани положителни проби за COVID-19 в информационната система достигнаха 3577. Хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ са 104 пациенти, с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение са 1934 души, излекувани са 1476, обобщава Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.