Две коли попаднали в крайпътната канавка и трима леко пострадали. Това е равносметка от инцидент по пътя Варна - Добрич, съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Според първоначалните данни от полицията след като изгубил контрол над колата, 21-годишен от Добрич, водач на автомобил „Пежо“, е навлязъл в насрещното платно. Там се е ударил странично в движещия се в обратна посока автомобил „Рено“. От удара двете коли са се преобърнали в канавката.

В болница са откарани двамата шофьори и пътничка в Реното, чиито охлузни рани са обработени и тя е освободена за домашно лечение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.