Тримата министри – на регионалното развитие и благоустойството Петя Аврамова, на земеделието Десислава Танева и на финансите Кирил Ананиев съобщиха, че ще се самоизолират след контакта си със зам.-министър Николай Нанков. По-рано днес той съобщи днес, че пробата му за коронавирус е дала положителен резултат.

Малко след това и премиерът Борисов съобщи, че се е самоизолирал заради контакта си с Нанков преди 5 дни по време на посещение в Пловдивско и после на инспекцията на новия граничен пункт с Гърция. Тогава с тях беше и министърът на финансите Кирил Ананиев, както и на земеделието Десислава Танева.

Министър Аврамова написа във Фейсбук, че се чувства добре и няма симптоми.

"Скъпи приятели, тъй като съм била контактна със зам.-министър Нанков, ще се самоизолирам и ще се тествам според инструкциите на здравните власти.

Чувствам се добре, нямам симптоми. Благодаря на всички, които ми се обадиха.

Пазете се и спазвайте противоепидемичните мерки! Важно е!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.