Трима мъже на 18, 20 и 22 години са задържани в полицейските арести за шофиране след употреба на наркотични вещества.

Те били засечени от екипи на РУ Аксаково и Пето РУ през вчерашния ден в с.Любен Каравелово и на спирка „Ген. Заимов“ в областния град.

По случаите са образувани досъдебни производства и е уведомена прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.