Индийската полицията в Северна Гоа са задържали трима българи за източване на банкови карти, съобщава Times of India.

След получаване на жалби за неразрешени транзакции с банкомати, служители на полицейските участъци в Порворим и Панаджи, на базата на местно разузнаване и анализ на близките кадри от видеонаблюдение, проследяват и задържат група от трима лица.

Става ясно, че те са с българска националност и се смята, че са участвали в извършването на скиминг на банкомати на различни места в Индия. В ход е допълнително разследване, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.