Снимка: Национален филмов център

След като в сряда (21 септември) се разбра, че филмът на Зорница София "Майка", избран за кандидат за номинация за чуждоезичен „Оскар", отпада от надпреварата заради неспазени техически изисквания, Националният филмов център (НФЦ) определи нова българска кандидатура, съобщава „Дневник".

Това е "В сърцето на машината" на Мартин Макариев. Българскят игрален драматичен трилър от 2022 г. е награден със "Златна роза" на едноименния фестивал във Варна през 2021 г. и е носител на наградата за най-добър филм на "София Филм Фест" през 2022 г.

Решението е взето на заседание на Комисията по подбора на българска номинация за участие в състезанието за международен пълнометражен филм на 95-ите награди "Оскар" на Американската филмова академия. Комисията е в състав Мария Бакалова, председател и членове Катерина Ламбринова, Христо Христозов, Свилен Димитров, Катя Тричкова, Кристина Грозева и Александър Станишев.


 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.