През вчерашния ден, в хода на полицейска операция на криминалисти от ОДМВР Варна, Четвърто РУ и РУ - Аксаково са задържани три жени – на възраст между 30 и 35 г. Те са заловени в момент на предлагане на сексуални услуги срещу заплащане на клиент. Местата, на които са установени са: м-т „Кантара“ и м-т „Побити камъни“.

По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата, съобщават от пресцентъра на полицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.