Своята 30-годишнина отбелязва през 2021 г. Международният джаз фестивал "Варненско лято". Според познавача на джаза Владо Гаджев варненският форум е най-старият джаз фест у нас.

"През всичките три десетилетия джаз фестивалът не направи нито един по-голям компромис и не отстъпи от първоначално заявения международен формат - казва Гаджев. - През първото десетилетие преживя и две сериозни, дори разтърсващи цяла България кризи. Преживява и настоящата ковид-пандемия. Но пък показа на цялото българско музикантство как трябва да се работи в продължаващия преход.

В града се създаде първото у нас Варненско джазово общество, примерът на което по-късно бе последван от още няколко града с фестивални прояви. Варненският джаз първи в страната разруши централизирания социалистически модел на културен живот и до днес, при това с минимален екип, поддържа и развива художествен ръст, непостижим за други подобни форуми. Варна първи изведе джаза под открито небе (1985), а фестивалът наложи сцената и с голяма преднина предаде щафетната палка на непрекъснато роящите се музикални прояви в страната. За три десетилетия през тази сцена минаха около 1000 (хиляда!) първокласни артисти и състави, предложили на вярната варненска публика пъстрото богатство на съвременната импровизационна музика."

За юбилея бащата на фестивала, признатият в Европа и по света саксофонист и композитор Анатолий Вапиров, е подготвил 4-дневна програма с 8 концерта, в които заедно с популярни български джазмени на сцената в двора на Археологическия музей във Варна ще излязат и забележителни гости от чужбина.

Още за концертите и изпълнителите в 30-то юбилейно издание на Международния джаз фестивал "Варненско лято" търсете във Фейсбук www.facebook.com/vsijf. Не пропускайте да си вземете и каталога на фестивала, проектиран от маестрото на графичния дизайн Димитър Трайчев, който развива визуалната идентичност на форума от неговото създаване до днес.

Билетите са на цена 20 лв., а за ученици на възраст от 8 до 15 години - 15 лв. Могат да се купят в деня на всеки концерт след 18:00 на място в Археологическия музей.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.