Три деца пострадаха за ден на детска площадка във Варна, намираща се в района на ул. "Патриарх Евтимий" 25, разказват очевидци, съобщи БНР. Те са получили охлузвания на крачетата при пропадане в дупка, образувала се на платформата от шперплат на пързалката.

Площадката винаги е много оживена, събират се по 30 деца, разказаха Вирджиния Цветкова и Детелина Богданова. Божидара, която е на 9 години, редовно играе там. Надява се по-бързо да бъдат взети мерки и да бъде ремонтирана пързалката, тъй като я ползват и много по-малки от нея, за които има реална опасност дори от счупвания.

Елена Михайлова подава сигнал на дежурния телефон в Общината, оказва се, че не е единствен.

Друг проблем в района около съоръжението е избуялата трева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.